MB WORKS

Välkommen till MB WORKS - din utvecklingspartner

Hemsidan är under konstruktion.
Företaget är nystartat och drivs av Mikal Björkström. Affärsidén är att erbjuda ett kompetent, långsiktigt hållbart och drivande konsultstöd inom organisations- ledar och medarbetarutveckling.

Känner du igen dig?

 • Hur ska jag orka med chefsuppdraget och familjen samtidigt?
 • Jag hinner inte det jag borde…och hugger på för många operativa frågor.
 • Min chefsgrupp behöver ta nästa steg och jobba med de strategiska frågorna
 • Våra möten håller inte måttet, vi måste ta tag i möteskulturen
 • Hur ska jag ta det svåra samtalet med…?
 • Hur ska vi minska olyckorna på vår arbetsplats?
 • Hur ska vi öka produktionen utan att öka upplevelsen av stress?

Vår expertkunskap är bred

Exempel på områden där du med fördel kan vända dig till mbworks

 • Chefshandledning och Chefscoachning
 • Arbetsmiljöfrågor, både strategiska och operativa - speciellt rörande OSA och SAM.
 • Hälsoekonomi
 • Kulturfrågor med beteendeförändring som utgångspunkt
 • Organisationsanalys och organisationsutveckling
 • Beteendebaserad Säkerhet (BBS)
 • Organizational Behavior Management (OBM)
 • Ledarskapsutbildningar, ledarutvecklingsprogram
 • Möteseffektivitet, beslutsfattande och Time Management

Om företaget

Utgångspunkten för verksamheten är Umeå men leverans sker över hela landet. Utifrån dina specifika behov agerar mbworks självständigt eller i nära samarbete med andra konsulter från vårt omfattande nätverk. Tillsammans med dig som kund syr vi ihop det bästa teamet och det mest träffsäkra och kostnadseffektiva upplägget för dina behov. Vi åtar oss - och har erfarenhet av - såväl mindre avgränsade insatser som större organisationsövergripande förändringsprocesser över flera år.

Vår övertygelse är vi ger Er bäst stöd genom att bilda ett starkt partnerskap med gemensamma mål och åtaganden i processen. Vi strävar efter att koppla alla insatser mot verksamhetens övergripande mål

Ta kontakt

mbworks ägs och drivs av Mikal Björkström. Mikal är legitimerad psykolog med inriktning mot arbetslivets psykologi. Mikal har mångårig erfarenhet av chefsroller på flera organisationsnivåer och i rollen som organisationskonsult.

Slå en signal eller maila så tar vi ett första steg tillsammans!

070-508 84 74
mikal@mbworks.se